ALUMNIN TUKISÄÄTIÖ PERUSTETTU

 

Peliä ei ole ilman pelaajia, eikä jääkiekkoa ilman jääkiekkoilijoita. Jatkossa tulee olemaan yhä enemmän myös entisiä uransa lopettaneita jääkiekkoilijoita.  Suomen kiekko tarvitsee myös heitä lajin pariin.  Entisissä lopettaneissa pelaajissa on uskomaton voimavara, mikä pitäisi saada yhä paremmin suomalaisen jääkiekon käyttöön. Valitettavasti tätä ei ole vieläkään tajuttu ja ymmärretty riittävän hyvin jääkiekon päättävissä elimissä jostain syystä, mitä voi vain arvailla.

Esimerkkiä ei tarvitse kauan hakea.  NHL on hyödyntänyt tämänkin osan kiekosta loistavalla tavalla ja saanut lajin piiriin entisiä uransa lopettaneita pelaajia, joilla on monella eri tavalla todella paljon annettavaa lajille, jota useimmat heistä saavat kiittää sitä, mitä pelaamisen jälkeen on heidän elämässään sattunut ja tapahtunut.

Meiltä tämä hyödyntäminen on suureksi osaksi puuttunut, mutta kaikki tulee aikanaan.  Pelaajayhdistys perustettiin 1973 ja sen yhteyteen 1982 Jääkiekkoilijoiden Koulutus – ja ammatinedistämissäätiö. Ensimmäisenä todella toimivina pelaajien hallinnoimina yhteisöinä jääkiekossa Atlantin tällä puolella ja tietysti  Suomessa.

Kesti liian kauan saada tämäkin järjestely aikaan ja nyt vasta huomataan niiden merkitys lajille ja pelaajille. Ajatus oli silloin todella aikaansa edellä suomalaisessa urheiluelämässä.  Jääkiekko on toiminut monessa urheilijoihin liittyvissä asioissa edelläkävijänä, mikä on koitunut muidenkin lajien hyväksi ja erityisesti urheilijoiden eduksi. Pelaajayhdistyksen aloitteesta on saanut alkunsa mm. urheilijoiden rahastointia ja sosiaaliturvaa koskevat säädökset 1990-luvun loppupuolella.

Vasta 2007 saatiin aikaan se viimeinen puuttuva osa eli Liiga-Alumni ry, entisten pelaajien yhdistys, jonka tarkoituksena on saada mukaan yhä suurempi joukko entisiä pelaajia omalta osaltaan viemään lajia eteenpäin ja samalla kehittää jääkiekkokulttuuria ja lajin arvostusta. Alumnin arvot ovat hyvin kuvaavia eli kunnioitus, välittäminen, arvostus, yhteiskuntavastuu, yhteisöllisyys, perinteet – vain osan mainitakseni.

Puutteellisista taloudellista edellytyksistä ja resursseista huolimatta yhdistys on saanut toimintansa alkuun ja tunnetuksi sekä aktivoinut entisiä pelaajia liittymään toimintaan mukaan.  Liiton ja Liigan velvollisuus olisikin huolehtia siitä, että yhdistys pystyy jatkossa toimimaan entistä tehokkaammin lajin hyväksi turvaamalla toiminnan jatkuvuus taloudellisesti. Sen he ovat velkaa pelaajille eli niille, jotka ovat lajin nostaneet pelaajina osaltaan siihen pisteeseen, missä jääkiekko nyt on.  Se panostus ei varmasti mene hukkaan ja tulee monella tavalla edistämään jääkiekon kehittymistä yhä suositummaksi lajiksi sekä kannustamaan uusia henkilöitä ja yhteisöjä mukaan lajin pariin. Näin on jo tapahtunutkin.  Valitettavasti tätä markkinointivaikutusta ei ole ymmärretty vieläkään riittävästi.

Lajin harrastaminen on tullut yhä kalliimmaksi nuorille jääkiekkoilijoille.  Kaikilla ei ole yksinkertaisesti varaa harrastaa lajia.  Harjoittelu, välineet, matkat jne. maksavat aina vain enemmän ja monet lahjakkaat vähävaraiset nuoret yksinkertaisesti lopettavat jääkiekon pelaamisen juniori-iässä jo alle 15-vuotiaina.  Tämän ongelman poistamiseen entiset pelaajat haluavat myös ottaa osaa ja siksi Liiga-Alumnin yhteyteen on perustettu Alumnin Tukisäätiö, jonka tarkoituksena  on erityisesti vähävaraisten nuorten tukeminen ja avustaminen, jotta laji saisi enemmän nuoria sen pariin ja että kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus jääkiekon harrastamiseen. Muu tuki kohdistuu entisiin uransa jälkeen elämässään ongelmia kohdanneisiin pelaajiin sekä kehitysvammaisten liikunnan tukemiseen kiekon avulla. Tämä ajatus oli jo kytenyt mielessäni yli vuoden, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, kuten tavataan sanoa.

Alku on kyllä varsin vaatimaton, mutta tarkoituksena on saada rakennetuksi koko maata käsittävä tukitoiminta ajan kanssa. Alumni Tukisäätiö on yksi lisä jääkiekkokulttuuria ja lajin kehittämistä ja samalla entisten pelaajien tapa osoittaa arvostus lajia kohtaan ja antaa takaisin lajille, mikä on kaikille meille antanut paljon ja jota ilman monen elämä olisi ollut jotain muuta kuin nyt, eikä ehkä  niin antoisaa ja palkitsevaa.

Nyt jo lyhyessä ajassa olemme saaneet Tukisäätiön yhteyteen rakennetuksi kattavan rahastointijärjestelmän, mikä eri alueitten kautta koituu koko jääkiekkoa harrastavien nuorten avuksi ja tueksi. Tätä järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sen tarkoituksena onkin luoda pysyvä tapa jatkossakin kehittää ja avustaa nuoria tulemaan ja pysymään jääkiekon parissa.

Pelaajayhdistys, sen oma säätiö Liiga-Alumni ja nyt sen yhteyteen perustettu Tukisäätiö muodostavat yhden kokonaisuuden, joiden olisi yhdessä annettava panoksensa nuorten, aktiivien ammattilaispelaajien ja uransa lopettaneiden pelaajien panoksesta jääkiekon eteen ja heidän asemansa vakiinnuttamiseksi tässä niin hienossa lajissa sen kehittämiseksi. Perusta on olemassa sille työlle.

Säätiön perustaminen onkin ensisijaisesti nähtävä sijoituksena jääkiekkoon ja sen tulevaisuuteen sekä nuoriin ja heidän harrastukseensa ja entisten pelaajien yhtenä tapana antaa takaisin siitä mitä on kiekosta saanut ja olla pienenä osana jääkiekon kehittämisessä tulevaisuudessakin entistä suosituimmaksi lajiksi Suomessa.

Tuki on osattava nyt hyödyntää ja myös turvata  sen jatkuminen. Tuen myöntämiselle on asetettu selvät säännöt, mikä varmistaa sen, että tuki menee oikeaan paikkaan ja oikeille tahoille. Tämä on hyvä, sillä monesti tukea vain jaetaan, mutta unohdetaan seuranta ja valvonta.  .

 

Juha Rantasila

Alumnin Tukisäätiön puheenjohtaja