Alumnin Tukisäätiö

Alumnin Tukisäätiön peruspääoman ylittävät varat sijoitetaan varmasti ja tuottavasti kerryttämään sitä varallisuutta, josta vuosittain jaetaan säätiön hallituksen päättämällä tavalla erityisesti vähävaraisten nuorten jääkiekkoharrastuksen tukemiseen varoja,  joiden määrä riippuu säätiön varainhankinnasta ja varojen tuotosta.  Tarkoituksena on kartuttaa varallisuutta, jotta sen tuotosta voidaan jakaa vuosittain yhä suurempi määrä nuorille jääkiekkoilijoille harrastuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Säätiö saa varoja yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä lahjoituksina, merkkipäivien muistamisena, testamentteina jne. varoja, jotka käytetään säätiön sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.  Jokainen, joka haluaa tukea jääkiekkoilevia nuoria voi siten pienelläkin määrällä olla mukana kehittämässä ja varmistamassa sitä, että Suomi pysyy jatkuvasti jääkiekossa maailman huipulla.

Tämä säätiön toiminta mahdollistaa nuorten jääkiekkoilijoiden avustamisen ja tukemisen jatkossa yhä tehokkaammin lajin harrastamisesta aiheutuvien jatkuvasti kohoavien kustannusten pienentämiseksi sellaisille nuorille, joilla muutoin olisi vaikeuksia suoriutua niistä ja pahimmassa tapauksessa lopettaa koko lajien harrastaminen.

 


 

Omakatteiset erillisrahastot

Säätiöön on mahdollista perustaa myös omia erillisrahastoja vähävaraisten nuorten tai yleensä jääkiekon tukemiseen edellyttäen, että rahasto säännöiltään on säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa.  Oman erillisrahaston perustamiseen tarvitaan jo huomattavampi lahjoitus tai tuki, sillä aivan pienellä määrällä ei tällaista rahastoa ole järkevää perustaa.  Siihen tarkoitukseen soveltuu säätiön oma rahasto hyvin.

Oman rahaston perustamisella voidaan tukea ohjata lahjoittajan tai perustajan laatimien sääntöjen mukaisesti tietylle paikkakunnalle tai tietylle kohderyhmälle, jonka perustaja kokee tärkeäksi ja tehokkaaksi tavaksi nuorten jääkiekon tukemiselle.

Täten on mahdollista  saada pysyvä ja näkyvä  rahasto  tukemaan taloudellisesti jääkiekkoa ja varmistamaan jatkossa sen tukeminen rahaston perustajan haluamallaan tavalla ja muodossa ilman, että sitä varten  on tarpeen perustaa oma itsenäinen säätiö tätä toteuttamaan.

Parhaiten tämä toteutuu merkkipäivien, testamenttien, lahjoitusten jne. avulla säätiön hyväksi, jolloin välttyy kaikilta hallinnollisilta toimilta ja niiden aiheuttamilta kustannuksilta.  Laatimalla tarkat ohjesäännöt varmistetaan se, että rahaston perustajan ajatus toteutuu hänen haluamallaan tavalla.

Säätiö huolehtii kaikista rahaston perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä korvauksetta ja myös jatkossakin rahastoon liittyvistä säätiölle kuuluvista tehtävistä.

Erillisrahastoja on jo perustettu ja varmasti tullaan perustamaan entisten pelaajien toimesta, mikä on omalta osaltaan jo osoitus siitä, mitä jääkiekosta niin paljon saaneet entiset pelaajat voivat tehdä lajin eteen ja siten maksaa tavallaan sitä takaisin, mitä he ovat aikanaan saaneet lajilta.

Näiltä sivuilta löydät jo perustetut rahastot ja lyhyen kuvauksen niiden toiminnasta.  Luonnollisesti jokainen rahasto ottaa vastaan lahjoituksia, muistamisia jne. jos kyseisen rahaston tarkoitus ja toiminta vastaa lahjoittajan tai tukijan ajatuksia lajin kehittämisessä.

Säätiöstä ja rahastojen toiminnasta saa lisätietoa säätiön asiamieheltä tai hallituksen jäseniltä, joiden yhteystiedot löytyvät näiltä kotisivuilta.