Rahastot

Säätiön peruspääoman ylittävät varat koostuvat säätiön varainhankinnasta, lahjoituksista, avustuksista tms. ja eri henkilöiden perustamista omakatteisista erillisrahastoista, joita säätiö hallinnoi.  Varainhoidosta vastaa Taaleri Oy säätiön hallituksen toimeksiannosta.

Näistä varoista jaetaan avustuksia ja tukia säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiön hallituksen toimesta.  Erillisrahastojen varojen käytöstä päätetään niiden perustajien hyväksymien ohjesääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi mm. vähävaraisten nuorten jääkiekkoon liittyvän toiminnan tukemiseen.

Säätiön omista varoista ja niiden jakamisesta päättää säätiön hallitus.

Tuki jaetaan saatujen hakemusten perusteella tiettyjen ehtojen ja edellytysten täyttyessä. Avustusten jakamisesta ilmoitetaan erikseen säätiön hallituksen päättämällä tavalla.

Säätiön toiminta käsittää koko maan kuitenkin siten, että erillisrahastojen osalta avustukset kohdistuvat useimmiten määrätylle alueelle paikkakuntakohtaisesti sen mukaan, kun rahastojen ohjesäännöt edellyttävät.

Erillisrahastojen perustamisella vältytään uusien säätiöiden perustamiselta, mutta saavutetaan samat hyödyt  ja edut kuin perustamalla itsenäinen oma säätiö samalla säästäen kustannuksissa.

Säätiö on verovapaa aatteellinen taloudellista voittoa tai hyötyä tavoittelematon yhteisö, joka omalta osaltaan tukee jääkiekkoa Suomessa ja edistää nuorten jääkiekkoa harrastavien poikien ja tyttöjen saamista ja pitämistä maamme suosituimman urheilulajin piiriin.

Rahastot -