Oulu-rahastolta iso lahjoitus

Lahjoitus perjantain HIFK-pelissä

Rak­si­las­sa teh­dään huo­mi­ses­sa Kär­pät–HIFK-pe­lis­sä mer­kit­tä­vä, 10 000 eu­ron lah­joi­tus.

Lah­joi­tuk­sen te­kee Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­to.

Lah­joi­tus­va­rat me­ne­vät kaik­kien Ou­lun alu­een kiek­ko­seu­ro­jen kaut­ta pa­ril­le­kym­me­nel­le per­heel­le las­ten kiek­ko­har­ras­tuk­sen tu­ke­mi­seen.

– Yh­den per­heen saa­ma lah­joi­tus­sum­ma on 300–700 eu­roa, joka käy­te­tään seu­ro­jen pe­ri­miin kuu­kau­si­mak­sui­hin, Ou­lu-ra­has­ton pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Pie­ti­lä sa­noo.

Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­to aloit­ti toi­min­tan­sa vii­me vuon­na, kun sen jär­jes­ti Lii­ga-Alum­nien vie­rai­luot­te­lun Rak­si­las­sa.

Tänä vuon­na Ou­lu-ra­has­to jär­jes­ti elo­kuun alus­sa hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lun, jos­sa Ilk­ka Mik­ko­lan ko­ko­a­ma Ilu All Stars koh­ta­si Kärp­pien tä­män kau­den jouk­kue.

Ta­pah­tu­ma tuot­ti lä­hes 35 000 eu­roa.

En­sim­mäi­nen lah­joi­tus

Huo­mi­nen jako on ra­has­ton en­sim­mäi­nen.

– Aja­tus on teh­dä lah­joi­tuk­sia vuo­sit­tain, vaik­ka joka vuo­si ei oli­si­kaan isoa ta­pah­tu­maa, Pie­ti­lä sa­noo.

Pie­ti­lä ja Ou­lu-ra­has­ton hal­li­tuk­sen jä­sen Mat­ti Pen­na­nen kiit­te­le­vät kil­van Ilk­ka Mik­ko­laa, joka oli kes­kei­ses­sä ase­mas­sa elo­kuun ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Oli­pa ”Ilu” Mik­ko­la jää­hy­väi­sot­te­lus­saan jääl­lä­kin.

Mik­ko­la puo­les­taan iloit­see pait­si yli 4 500 kat­so­jas­ta, myös ta­pah­tu­man mah­dol­lis­ta­neis­ta ”jär­jes­tys­mie­his­tä, tuo­ma­reis­ta ja kai­kis­ta mu­ka­na ol­leis­ta”.

Jääl­lä näh­tiin pait­si tä­män vuo­den kärp­pä­jouk­kue, myös tuk­ku en­ti­siä ja ny­kyi­sä am­mat­ti­lai­sia Se­bas­ti­an Ahos­ta Jus­si Jo­ki­seenRei­jo Ruot­sa­lai­ses­ta Joni Pit­kä­seenEsa Pir­nek­ses­tä Pek­ka Rin­tee­seen.

Ja mo­niin mo­niin mui­hin.

– On hie­noa, et­tä he tu­li­vat pe­laa­maan. Se ei ole mi­ten­kään it­ses­tään­sel­vyys, kut­su­soit­to­kier­rok­sen pe­laa­jil­le teh­nyt Mik­ko­la sa­noo.

En­si ke­sä­nä elo­kuus­sa

En­si ke­sän ta­pah­tu­ma on vas­ta poh­din­ta-as­teel­la.

Tar­koi­tus on kui­ten­kin pe­la­ta 2. elo­kuu­ta, päi­vä en­nen Jus­si Jo­ki­sen ja Pek­ka Rin­teen jo pe­rin­teis­tä hy­vän­te­ke­väi­syys­gol­fia Vir­pi­nie­mes­sä.

Jo­ki­nen ja Rin­ne ovat saa­neet li­sä­voi­mia, kun Se­bas­ti­an Aho, Joo­nas Dons­koi ja Mar­kus Nu­ti­vaa­ra ovat liit­ty­neen ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jiin.

– Tä­mä­kin osoit­taa, kuin­ka pe­laa­jien sy­dän syk­kii ju­ni­o­ri­työl­le ja hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le. En voi kuin ihas­tel­la sitä asen­net­ta, Mat­ti Pen­na­nen sa­noo.

Alum­nin Tu­ki­sää­ti­ön Ou­lu-ra­has­ton hal­li­tuk­ses­sa ovat Pie­ti­län ja Pen­na­sen li­säk­si Jo­han­na Hef­fer­nanAri Hel­lg­ren, Juha Jo­en­vää­rä, Jus­si Jo­ki­nen, Juha Jun­tu­nen, Las­se Kuk­ko­nen, Riit­ta Pa­lo­nie­mi ja Pek­ka Pii­ra­la.

Teksti: TURUNEN MARTTI

https://www.forum24.fi/urheilu/kymppitonni-kiekkonuorille-6.56.2820545.2ce1499df6

Muutoksia säätiön hallituksessa

Säätiön yhteyteen perustetun ns. omakatteisen urheilijarahaston ja Taaleri Oyj:n kanssa tehdyn varainhoitosopimuksen johdosta Taalerien nimeämät hallituksen jäsenet luopuivat jäsenyydestään ja heidän tilalleen säätiön hallitus valitsi Markus Mattssonin, Pekka Ilmivallan, Veli-Pekka Ketolan ja Joni Räikkösen samalla kun hallituksen jäsenmäärää lisättiin yhdellä.

Säätiö kiittää Reijo Arevaa, Petri Lampista ja Olli Kaskea heidän työstään ja panoksestaan säätiön toiminnassa.

 

Alumni

Juhani Jylhä haudan lepoon

Kiekkolegenda Juhani Jylhä siunattiin haudan lepoon – vanhat ketjukaverit laskivat kukkalaitteen arkulle

Vanhat pelikaverit Juha Rantasilan, Teppo Rastion, Heikki Riihirannan, Veli-Pekka Ketolan ja Jorma Vehmasen johdolla saattoivat lauantaina Raumalla takavuosien juonikasta hyökkääjää Juhani ”Jussi” Jylhää tämän viimeiselle matkalle. Jylhä menehtyi 18. tammikuuta 71-vuotiaana.

Jussi oli sen verran nuorempi, että emme ehtineet pelata kovinkaan pitkään yhdessä. Hän oli juonikas kaveri ja siinä mielessä tyypillinen hyökkääjä, että nautti paljon enemmän maalien tekemisestä kuin puolustamisesta. Se sama tauti oli muun muassa Keinosen Möllillä, Teppo Rastio muisteli.

Siinä mielessä meidän tiemme oli samanlainen, että lähdimme molemmat Raumalta muutamaksi vuodeksi pois opiskelujen takia. Minä voitin niiden vuosien aikana kaksi Suomen mestaruutta Tampereella ja Jussi puolestaan kaksi Helsingissä, vertasi Rastio.

Juhani Jylhä pelasi SM-sarjassa ja lopussa SM-liigassa yhteensä 236 ottelua, joissa syntyi 203 (124+79) tehopistettä. Hän voitti Suomen mestaruuden Helsingin IFK:n pelipaidassa 1969 ja 1970. Kasvattajaseuralleen Lukolle Jylhä oli voittamassa SM-hopeaa 1966 ja -pronssia 1965.

Maajoukkueessa Jylhä pelasi kaikkiaan 34 ottelua tehopistein 10+5. MM-kisoissa hän edusti Suomea 1966 ja 1969.

ILTALEHTI 4.2.2018 / teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

juhanijylha_etu_lk_03022018_jk